DSC_0714
Hand holding and caring a green young plant isolated on white background

Laboratorije za istraživanje i razvoj materijala gledaju u budućnost. Ugljenični materijali na biološkoj bazi i obnovljivi dizajnirani su po najsavremenijim tehnologijama i stručnosti.

  • Biobazirana veštaćka koža koju laboratorije nude delimično je izvedena iz biljnih sirovina umesto iz izvora petrohemije. Filozofija kompanije je pronalaženje efikasnog načina za smanjenje otpada održavanjem komponenata i materijala koji cirkulišu u privredi.
  • Obnovljivi materijali zasnovani na ugljenu su dizajnirani da prate očekivani visok kvalitet automobilske industrije. Emisije CO2 iz atmosfere se prikupljaju i koriste za proizvodnju sirovina koje se zatim koriste kao izvori za sintetičku kožu. Ovaj proces je doprineo kružnom kretanju CO2 od emisije automobila do materijala unutrašnjosti automobila.
  • Reciklirana veštačka koža je jedan od najnovijih materijala razvijenih u laboratorijama kompanije. Autostop koristi biomasu i izvore reciklirane plastike kako bi zamenio fosilne sirovine u formulacijama. Ovim pravcem kompanija može da ponudi materijal koji zadovoljava automobilske standarde ali i doprinosi smanjenju otpada u životnu sredinu.
Word Bio made of leaves on green background. Top view. Flat lay. Ecology, eco friendly planet and sustainable environment concept. Think green
plant-after-a-rainstorm-P3RVSTJ
leather-texture-NV5CJME
Female hands holding green plant on yellow background. Ecology concept. Place for text.
Green leather textured background illustration
Brown leather texture background, genuine leather