pexels-ready-made-3850512
pexels-anna-shvets-5029862
istvan-hernek-tOKF2VSdpJM-unsplash (1)

Autostop je posvećen upravljanju životnom sredinom. To dokazuje ispunjavanje zahteva kroz standard ISO 14001. Takođe ima za cilj upravljanje energijom kroz brojne aktivnosti kao što su:

  • Implementacija solarnih panela
  • Smanjenje CO2

Autostop se brine o otpadu, otpad koji se pravilno odlaže, i okolini. Autostop se zalaže za proizvodnju i upotrebu biorazgradivih materijala, kao i lakših materijala, a sve u cilju smanjenja CO2 i zaštite životne sredine. Glavni cilj, planiran za 2021. godinu, je postavljanje solarnih panela na krov fabrike. Ovaj sistem će generisati dovoljno energije za napajanje 100% proizvodnje Autostopa. Takođe, cilj ovog sistema biće mogućnost deljenja električne energije sa drugim potrošačima, a sa tim će doći i mnoge druge koristi: čistija životna sredina i smanjenje zagađenja kao najbitnija!

Zahvaljujući Autostopovom fotonaponskom sistemu od 800 kW, koji se prvenstveno koristi za sopstvenu potrošnju, moguće je na godišnjem nivou predvideti sledeće:

Fabrike u Leskovcu i Bojniku imaju sledeće:

  • 1050 MWh ili zelena energija proizvedena iz fotonaponskog sistema snage 800 kW
  • Smanjenje štetnih emisija za 735T CO2 i ekvivalenta CO2
  • Smanjenje proizvodnje energije u srpskom elektroenergetskom sistemu za 126 MWh radi uštede na toplotnim gubicima, alternativnim trošenjem energije iz lokalnih izvora.
  • Ukupna godišnja potrošnja po fabrici: 1.235.000 kWh
  • 86% od toga treba pokriti solarnom energijom ili 1,1m kWh
  • Ušteda od 300.000 kg CO2 godišnje – po lokaciji
  • Ukupna ušteda kompanije od 600.000 kg godišnje