environment

Autostop poseduje sertifikat za standard ISO 50001:2018, ali takođe sprovodi analizu životnog ciklusa (LCA) svojih proizvoda i meri ugljenični otisak kompanije kao celine.

Prateći zahteve standarda ISO 500001, kompanija postaje energetski efikasnija, uspešno upravlja svojim izvorima energije i smanjuje emisije CO2 primenom savremenih procedura. Solarni paneli koji su već instalirani su jedan on načina koji je smanjio fabričke emisije.

LCA aktivnosti i kalkulacije ugljičnog otiska su procesi koji su u toku, koji omogućavaju kompaniji da radi i pronalazi načine da zaštiti životnu sredinu smanjenjem štetnih emisija u vazduhu.