Screenshot (240)
Screenshot (241)
Screenshot (235)

Autostop primenjuje sistem upravljanja bezbednošću, kvalitetom i zaštitom životne sredine, koji se neprestano nadgleda i kontinuirano optimizuje tokom različitih faza proizvodnog procesa. Sirovine i resursi koji se koriste zadovoljavaju sve zahteve ispitivanja i međunarodne industrijske standarde. Autostop je sertifikovan prema standardima:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 50001

Autostop čine: Autostop Interiors i Autostop Floor mats.

Područje primene Autostop Interiors: Dizajn i proizvodnja delova za enterijer i presvlaka od kože, tkanine i drugih mekanih materijala. Istraživanje i razvoj veštačke kože i proizvodnja veštačke kože.

Područje primene Autostop Floormats: Dizajn i izrada patosnica.

Autostop ima proces podrške:

 • Dizajn i razvoj delova za enterijer i patosnica i laboratorijske delatnosti, u Leskovcu.

Kompanija svoj pristup gradi na uzajamnoj saradnji između dobavljača i kupaca. Dobra povezanost i interakcija između glavnih procesa, kao i proces podrške, postiže dobru interakciju i koherentnost sistema upravljanja i odgovara na svaki zadatak. Posebna prednost, koju je Autostop izgradio kroz ovaj pristup, je brz odgovor i mogućnost fleksibilnosti prema kupcu i ostalim zainteresovanim stranama, brzo donošenje odluka, implementacija, kao i predlog novih rešenja, a sve u cilju zadovoljstva svih strana.

Screenshot (239)
Screenshot (236)
factory2
Screenshot (176)
POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

Ostvarivanje ciljeva definisanih Politikom integrisanog sistema upravljanja stalni je zadatak svih zaposlenih u Autostop Interiors doo i zasnivaju se na sledećem:

 • Ispunjavanje zahteva i očekivanja zainteresovanih strana;
 • Kontinuirano unapređenje efektivnosti i efikasnosti svih aspekata organizacije;
 • Visoka profesionalnost i kompetentnost zaposlenih, kao i stalno ulaganje u ljudske resurse;
 • Stvaranje poslovno-partnerskih odnosa sa podizvođačima;
 • Unapređenje organizacije rada za racionalno korišćenje sirovina, energije i vode, smanjenje emisije štetnih materija u vazduh i sprečavanje zagađivanja voda i zemljišta;
 • Odlaganje otpada, koji se obrađuje na način da ne ugrožava životnu sredinu;
 • Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih oboljenja i povreda na radu;
 • Upravljanje energijom i energetska efikasnost;
 • Kontinuirano praćenje uticaja aktivnosti na životnu sredinu, puna posvećenost upravljanju životnom sredinom;
 • Ušteda prirodnih resursa i minimizacija stvaranja otpada bilo koje vrste, u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
 • Dosledno praćenje i poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, poslovnih aktivnosti, kao i ugovornih klauzula;
 • Prihvatanje i implementacija najboljih praksi za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i odražavanje postojećeg eko sistema (flora i fauna);
 • Obaveza svih procesnih faktora da spreče zagađenje i potrošnju resursa (sirovina i energije) na račun njihove reciklaže i/ili obnavljanja;
 • Kontinuirano poboljšanje energetskih performansi i efikasnosti;Nabavka energetski efikasnih proizvoda;
 • Dizajniranje sa ciljem smanjenja karbonskog otiska proizvoda tokom celog životnog ciklusa;
 • Primena, održavanje i kontinuirano unapređenje Integrisanog sistema upravljanja;
 • Uključivanje svih zaposlenih u održavanje i unapređenje uspostavljenog Integrisanog sistema upravljanja;
 • Stalno preispitivanje utvrđene politike i opštih ciljeva Integrisanog sistema upravljanja.

Leskovac, 01.02.2022