IMG_20210326_125415
IMG_2466

Odeljenje kvaliteta kompanije Autostop ima tri različita načina pristupa:

  • Sistem upravljanja kvalitetom
  • Garancija kvaliteta
  • Kontrola kvaliteta

 

Upravljanje sistemom kvaliteta igra ključnu ulogu u kontinuiranom unapređenju organizacije. Glavni cilj sistema upravljanja kvalitetom je poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga u Autostopu.

Osiguranje kvaliteta u kompaniji Autostop ima za cilj razvoj procesa koji su usredsređeni na sprečavanje defekata. Kompanija Autostop osigurava kvalitet još od prvih faza razvoja procesa kroz multidisciplinarni pristup odeljenja za inženjering, kvalitet i upravljanje projektima, uključujući sve zainteresovane strane.

Kontrola kvaliteta – Kompanija Autostop takođe pruža kvalitetan proizvod kupcu kroz aktivnosti koje se sprovode na procesu kontrole kvaliteta. Snažan sistem kontrole kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda pruža kvalitetne proizvode koji su u skladu sa zahtevima i očekivanjima kupaca.

IMG_2461
IMG_2475
_MG_8789
_MG_8696
IMG_2478
IMG_20210326_125425