Screenshot (240)
Screenshot (241)
Screenshot (235)

Autostop primenjuje sistem upravljanja bezbednošću, kvalitetom i zaštitom životne sredine, koji se neprestano nadgleda i kontinuirano optimizuje tokom različitih faza proizvodnog procesa. Sirovine i resursi koji se koriste zadovoljavaju sve zahteve ispitivanja i međunarodne industrijske standarde. Autostop je sertifikovan prema standardima:

  • IATF 16949
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001 

Cilj za 2021. godinu je prelazak sa OHSAS 18001 na ISO 45001.

Autostop čine: Autostop Interiors i Autostop Floor mats.

Područje primene Autostop Interiors: Dizajn i proizvodnja delova za enterijer i presvlaka od kože, tkanine i drugih mekanih materijala. Istraživanje i razvoj veštačke kože i proizvodnja veštačke kože.

Područje primene Autostop Floormats: Dizajn i izrada patosnica.

Autostop ima proces podrške:

  • Dizajn i razvoj delova za enterijer i patosnica i laboratorijske delatnosti, u Leskovcu.

Kompanija svoj pristup gradi na uzajamnoj saradnji između dobavljača i kupaca. Dobra povezanost i interakcija između glavnih procesa, kao i proces podrške, postiže dobru interakciju i koherentnost sistema upravljanja i odgovara na svaki zadatak. Posebna prednost, koju je Autostop izgradio kroz ovaj pristup, je brz odgovor i mogućnost fleksibilnosti prema kupcu i ostalim zainteresovanim stranama, brzo donošenje odluka, implementacija, kao i predlog novih rešenja, a sve u cilju zadovoljstva svih strana.