Hand holding and caring a green young plant isolated on white background

Laboratorije za istraživanje i razvoj materijala gledaju u budućnost. Ugljenični materijali na biološkoj bazi i obnovljivi dizajnirani su po najsavremenijim tehnologijama i stručnosti.

  • Veštačka koža na biološkoj bazi koju naše laboratorije nude delimično je izvedena iz biljnih sirovina umesto iz izvora petrohemije. Pored toga, filozofija je pronalaženje efikasnog načina za smanjenje otpada održavanjem komponenata i materijala koji cirkulišu u privredi što je više moguće.
  • Obnovljivi materijali zasnovani na ugljenu se u tu svrhu razvijaju i mogu slediti automobilske specifikacije i zahteve.
Word Bio made of leaves on green background. Top view. Flat lay. Ecology, eco friendly planet and sustainable environment concept. Think green
plant-after-a-rainstorm-P3RVSTJ
leather-texture-NV5CJME
Female hands holding green plant on yellow background. Ecology concept. Place for text.
Green leather textured background illustration
Brown leather texture background, genuine leather